Naše příroda, ročník 2010, číslo 4

Školní reforma, jež vstoupila na půdu základních škol, s sebou přinesla mnoho nových změn. Jednou z nich je možnost chovu zvířat ve školách. Jedná se o velmi zajímavý a názorný způsob, jak přiblížit dětem biologii a ekologii některých živočichů a současně „oživit“ prostředí ve třídě. Zamyslíme se nyní společně, na jaká úskalí můžeme při školním chovu zvířat narazit a jak se jim dá předcházet.Zvíře ve třídě ?!

Text a foto: Marek Velechovský

Představme si dvě základní varianty: První z nich předpokládá zapáleného biologa a zároveň chovatele, který do výuky pravidelně přinese živé zvíře a děti tak mají možnost se s ním prakticky seznámit, případně pořádá pro děti různé exkurze za zvířaty. Druhou variantou je chov daného živočicha přímo ve třídě nebo v nějakém přilehlém prostoru školy, kde se o něj děti mohou starat. Které z těchto variant dát přednost? Která z nich je efektivnější pro splnění očekávaného výstupu? Která je méně náročná pro pedagoga? Která je finančně výhodnější?


Místnost s chovnými nádržemi je součástí „Zelené laboratoře“ v nymburské základní škole.

« Návrat zpět »