Naše příroda, ročník 2010, číslo 4

Diskuze o bioproduktech v naší republice většinou končí nesmyslnými hádkami o tom, zda je nebo není vliv těchto potravin na lidské zdraví „dostatečný“. Argumentace často probíhá na úrovni porovnávání kalorií, živin, někteří vášniví diskutéři dokonce řeší ekonomickou návratnost ekologického zemědělství. Často se při tom všem zapomíná na jedno. Ať už mají bio jablíčko nebo bio hovězí vliv na lidské zdraví jakýkoli, ekologický způsob chovu je ten nejlepší možný pro samotná zvířata a také pro naši krajinu.Ekologické zemědělství u nás

Text: Kateřina Heczková / Foto: Jan Mládek, Jiří Bohdal, Jan Husák


Co je to vlastně ekologické zemědělství?

Ekologické zemědělství je v podstatě „zdravá“ varianta zemědělství tradičního. Zatímco běžná zemědělská produkce je zaměřena na kvantitu podporovanou průmyslovým hnojením, odvodňováním pozemků na nechtěných místech a zavodňováním na místech opačných, ekologické zemědělství pracuje s tím, co má. Hnojit může pouze přirozeně, produkci má podle toho, jak příjemné podmínky zvířatům poskytne a svá zvířata ani své plodiny nerozděluje na „živočišnou a rostlinnou výrobu“.


Ovce nad městečkem Brumov-Bylnice v Bílých Karpatech.

« Návrat zpět »