Naše příroda, ročník 2011, číslo 1

V obcích Hostěradice a Míšovice poblíž Miroslavi se v minulosti těžil písek a po této těžbě zůstalo velké množství podzemních chodeb, které se křižují v několika patrech nad sebou. První vznikaly údajně již před 30letou válkou. Dodnes jsou zachovány nápisy v němčině či švabachu z roku 1781 nebo1807.Podzemní labyrinty v pískovci

Text: Dana Součková a Tomáš Prokeš / Foto: Tomáš Prokeš

Labyrinty ražené v pískovci spíše než pozůstatek důlní činnosti připomínají úžasné dílo geniálního stavitele. Písek je béžový až žlutohnědý s tmavě rezavým až červeným nádechem a vytváří místy nádherné scenérie svádějící k vymýšlení všelijakých pojmenování. Ve válečných dobách podzemní prostory často posloužily jako útočiště lidí či úkryt jejich majetku. Podle pověsti jsou zde prý uschovány zlaté varhany z hostěradického kostela sv. Kunhuty. V klidných dobách (a vlastně až dodnes) měly a mají některé části využití hospodářské, tj. nejčastěji jako sklepy, takže sem už není možné se dostat. Část podzemí je odříznuta navážkou, závalem nebo zazdívkou a není vyloučeno, že tam lidská noha nevstoupila už několik desetiletí či staletí...


Na stěně chodby jsou patrny staré nápisy. Foto: Tomáš Prokeš

« Návrat zpět »