Naše příroda, ročník 2011, číslo 4

Strom jedu, německý eben a ohrožený relikt minulosti. Všechna tato označení jsou oprávněná a vztahují se na jednu z našich nejstarších domácích dřevin – na tis červený (Taxus baccata). A nechybělo mnoho a o tisy jsme díky bojovným Angličanům málem přišli…Naše stromy - tis červený

Text a foto: Ivana Buttry

Tyto nahosemenné neopadávající dřeviny patří k našim původním druhům a kdysi se v české krajině zcela běžně vyskytovaly. Dnes se s nimi setkáme pouze vzácně, a to v pahorkatinách a nižších horských pásmech. Dosahují věku několika set let, známé jsou případy, kdy památné stromy tohoto druhu byly staré dokonce několik tisíc let.


Tis červený

« Návrat zpět »