Naše příroda, ročník 2011, číslo 4

Masiv Trojmezné, kde se stýkají hranice Čech, Rakouska a Německa, představuje jednu z nejcennějších přírodních partií Národního parku Šumava. Obdivovat zde můžete staré pohraniční hvozdy, roztodivné žulové skály i pozůstatky čtvrtohorního zalednění. Na vlastní oči a zblízka spatříte také kůrovcovou kalamitu včetně způsobů, jakými se s ní nakládá.Pohraničním hvozdem Trojmezné

Text a foto: martin Janoška

Mohutný zalesněný masiv Trojmezné patří k neodmyslitelným dominantám jižní části Šumavy v okolí Lipna. Z rovného a jen málo členitého hraničního hřbetu o výšce 1300 m n. m. vystupuje několik nevýrazných návrší, mezi nimi Plechý (1378 m) – nejvyšší vrchol české části pohoří. Výstup na něj si nelze představit bez návštěvy kouzelného Plešného jezera na severovýchodním úbočí, které je opravdovou perlou šumavské přírody.


Vrchol Plechého (1378m)

« Návrat zpět »