Naše příroda, ročník 2012, číslo 1

Tetřev hlušec – šumavský klenot

Text: Antonín Košnář

V poslední době dostoupily politické tanečky okolo problematiky kůrovce v NP a CHKO Šumava vrcholu. Zastánci různých pojetí managementu v této lokalitě se zakopali ve svých pozicích a jakákoliv dlouhodobá koncepce, která by respektovala poslání jedinečného chráněného území v srdci střední Evropy, je opět v nedohlednu. V propletenci zájmů politických stran, dřevařských firem a jednotlivých výzkumných institucí se však poněkud ztrácí fakt, že Šumava je kromě místních obyvatel také domovem kriticky ohroženého tetřeva hlušce (Tetrao urogallus). Tetřevovi je celkem jedno, jestli ve světě panuje hospodářská krize a zda volby vyhraje ta či ona politická strana. Tetřev sleduje především to, aby přežil. Bylo by nevýslovnou hanbou, kdyby tento klenot šumavské přírody navždy zmizel v propadlišti dějin jen pro neschopnost nalézt rozumná východiska ze současné situace národního parku.


Kohouti tetřeva žijí samotářsky a společnost vyhledávají pouze v době toku. (Foto: Jiří Bohdal)

« Návrat zpět »