Naše příroda, ročník 2012, číslo 1

Kromě toho, že člověk miluje přírodu, musí po ní i toužit, nestačí jen chtít. K čemu by nám bylo jen snění? Kdybychom jen přemýšleli o zvířatech a chtěli jít do přírody. Touha je něco jiného, zde už člověk definuje postoj – musím. Musím jít do přírody, protože toužím poznávat životní projevy živočichů. Toužím po kráse a tu krásu musím vidět.Báseň tetřeva - pozorování

Text a foto: Ivan Kňaze

Krása přírody, to není jen hezká barevná louka. Krásu nám zjeví i živočichové svým chováním. Tetřev se ukazuje na tokaništi své družce: „Podívej, jaký jsem krásný, nádherný, velký, impozantní, elegantní a silný.“ I on touží být milován, být krásný, touží po silném zážitku předsvatebních her. Touží ukázat celému světu podstatu života a jeho vrozené předsevzetí se naplní jen tehdy, když bude odhodlaný bojovat i upřímně se radovat, ale i sklíčeně truchlit, případně z boje utéci.


Kohouti se naparují a předvádějí slepicím tak zaujatě, že chvílemi ztrácejí ostražitost. (Foto: Ivan Kňaze)

« Návrat zpět »