Naše příroda, ročník 2012, číslo 1

Kdo z nás nečetl knihy nebo neviděl filmy, ve kterých si odvážní cestovatelé probíjeli mačetami cestu neprostupnou tropickou džunglí plnou smrtelně jedovatých rostlin, na hlavu jim padali jedovatí pavouci velikosti podšálku, do bot lezli neméně jedovatí škorpióni; o útocích hadů, jejichž kousnutí znamenalo jistou smrt, ani nemluvě. Po zhlédnutí nebo přečtení takového díla si každý jistě oddechl a s radostí konstatoval, že v naší mírné středoevropské přírodě není nic takového možné, protože v ní žádné nebezpečné rostliny ani živočichové nejsou. Ale opak je pravdou.Příroda plná jedu

Text a foto: Hana a Vladimír Motyčkovi

Již v 16. století shrnul švýcarský lékař známý pod jménem Paracelsus učení o jedech do jediné věty: "Dosis sola facit venenum", což by se dalo přeložit jako "pouze dávka činí látku jedovatou". Rozhlédneme-li se po naší přírodě ve světle tohoto poznání, zjistíme, že je v ní opravdu jen málo rostlin, hub, živočichů či dokonce minerálů, které bychom mohli konzumovat bez omezení, aniž by to uškodilo našemu zdraví. Vždyť i obyčejná kuchyňská sůl - chemicky chlorid sodný (NaCl) - může být za určitých okolností smrtelným jedem, jak je možné doložit na poněkud exotickém, ale velice názorném případu úhynu slona Svádhína, ke kterému došlo před lety v pražské zoo ...


Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

« Návrat zpět »