Naše příroda, ročník 2012, číslo 4

Po Čechách, Moravě i Slezsku jsou desítky velkých či malých rybničních soustav. Ta, do které vás dnes zveme, patří k těm menším, v širším povědomí prakticky neznámým, rozhodně však ne nezajímavým. Naleznete ji co by kamenem dohodil od západní hranice hlavního města a nazývá se Hostivické rybníky – byť přímo v katastru obce Hostivice ani jeden z nich neleží.Hostivické rybníky

Text: Jan Moravec

Jádro celé soustavy a také stejnojmenné přírodní památky dnes tvoří tři rybníky na katastru Litovic: Břevský, Kala a Litovický rybník. V širším slova smyslu bývají k Hostivickým rybníkům řazeny i výše položené rybníky Bašta a Strahovský u Chýně. V minulosti zahrnovala soustava ještě několik dalších rybníků, z nichž některé jsou dnes již zcela zaniklé, z jiných zůstaly zajímavé mokřady či tůně. Spolu s lesním komplexem Bažantnice, obklopujícím rybník Kala, dnes tvoří Hostivické rybníky velmi hodnotné přírodní území.


Břehy rybníků jsou zajímavé i pro mykology, kteří zde nalezli několik vzácných druhů hub. / Foto Jan Moravec

« Návrat zpět »