Naše příroda, ročník 2012, číslo 5

Tyto krásné a nápadné rostliny patřící do čeledi hořcovitých (Gentianaceae) zaznamenaly dramatický ústup z naší krajiny a většina hořců je velmi ohrožená. Příčiny ohrožení jsou celkem jasné: dramatické změny ve struktuře krajiny a jejím využívání.Hořce a hořečky, krásné a ohrožené rostliny

Text a foto: Zdeněk Hanč

Když se podíváme na letecký snímek republiky z roku 1947 a na současný, zjistíme, že nám úplně zmizela členitá mozaika drobných luk, pastvin, remízů, políček a lesíků. Namísto toho máme zemědělskou krajinu rozdělenou na ostře oddělené plochy rozsáhlých lesů, luk, polí a rybníků, z nichž většina slouží jako plantáže na dřevo, seno, plodiny a chov ryb. Namísto obecních pastvin, kde se pásly kozy, ovce a v různých termínech se sekaly louky, je dnes vše unifikované, buď zarostlé, nebo najednou sklizené. Z krajiny nám mizí mnoho druhů rostlin a živočichů. Bohužel ani hořce nejsou výjimkou.


Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

« Návrat zpět »