Naše příroda, ročník 2013, číslo 1

Objektivně vybrat ze všech našich brouků esteticky nejhodnotnější druh by nejspíš vůbec nebylo možné. Kdyby však takový brouk měl zároveň splňovat požadavek největší užitečnosti, byla by volba velmi snadná. Nemohl by jím totiž být žádný jiný než krajník pižmový, skvost mezi „lesní domobranou“.Krajník pižmový

Text: Mladen Kaděra / Foto: Petr Mückstein

Ze tří nyní u nás žijících druhů rodu krajníků je nejnápadnější a největší (18 až 30 mm) právě krajník pižmový (Calosoma sycophanta). Je blízce příbuzný známým střevlíkům rodu Carabus, avšak už na první pohled se od nich liší výrazně zúženou přední částí těla. Hlava i štít jsou ocelově temně modré, krovky zářivě zlatozelené s ostrými lesky v různých odstínech oranžové až po purpur, u švu někdy až do modra.


Krajník pižmový se obvykle zdržuje na kmenech a větvích stromů, kde slídí po kořisti.

« Návrat zpět »