Naše příroda, ročník 2013, číslo 1

Bílým místem na turistické mapě České republiky jsou Doupovské hory na Karlovarsku. V jejich nitru se rozkládá plošně rozlehlý vojenský újezd Hradiště, který je pro běžného smrtelníka bez náležitých konexí legálně prakticky nedostupný... Nezbývá proto, než přírodní krásy tohoto vynuceně opomíjeného sopečného horstva obdivovat jen tam, kde je to dovoleno, to znamená na okrajích. Kupodivu se právě zde nalézají místa krajinářsky nejzajímavější.Za novou sopečnou minulostí Doupovských hor

Text a foto: Martin Janoška

Plochá sopečná hornatina Doupovské hory vznikla během hlavní vulkanické fáze třetihorní sopečné činnosti Českého masívu na křížení oherského riftu s jáchymovským hlubinným zlomem. Sopečná aktivita zde probíhala v období před 34–20 miliony lety, od konce eocénu (resp. začátku oligocénu) do spodního miocénu. Na mapě vytváří pohoří nápadný kruhový útvar, což dříve korespondovalo s představou, že Doupovské hory jsou zbytkem obrovského stratovulkánu s jedním vulkanickým centrem poblíž zaniklé obce Doupov.


Doupovské hory z Krušných hor

« Návrat zpět »