Naše příroda, ročník 2013, číslo 5

Nedaleko Josefovské pevnosti u Jaroměře vzniká první soukromá ornitologická rezervace v České republice. Jedná se o zcela ojedinělý projekt, který si dal za úkol vytvořit vhodné podmínky pro návrat mokřadních druhů ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zachovat zemědělské obhospodařování luk.Ornitologický park Josefovské louky

Text: Denisa Mikešová / Foto: Denisa Mikešová a Česká společnost ornitologická

Z ornitologových rukou vylétl poslední drobný pěvec – sýkora modřinka. Ukázka kroužkování ptáků skončila. Vzápětí se naší skupiny ujal botanik a provedl nás po svahu suché sveřepové louky, jejíž název je odvozen od dominující trávy – sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus). Dozvěděli jsme se, že louka, po níž procházíme, je chráněným územím, neboť zde na podzim rozkvétá vzácný hořeček brvitý. Momentálně však svah zdobily bílé hlavičky vysoké byliny jetele horského, fialové kvítky šalvěje luční a dekorativně vyhlížející travička třeslice prostřední. Botanik nás seznámil i se dvěma českými orchidejemi: běžným bradáčkem vejčitým (Listera ovata) a o poznání vzácnější okroticí bílou (Cephalanthera damasonium). Orchideje vyrůstaly nedaleko sebe na kraji křovisek. Avšak kdybychom na to nebyli upozorněni, zřejmě bychom tyto dvě rostliny do čeledi vstavačovitých (lat. Orchidaceae) nepřiřadili.

Letecký pohled na ornitologický park Josefovské louky

« Návrat zpět »