Naše příroda, ročník 2013, číslo 6

V těsné blízkosti středočeského města Lysá nad Labem leží cenné území, které zaujme snad každého biologa. Je jím Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava. Významný komplex mokřadů a slatinných luk uprostřed člověkem tolik poznamenané krajiny Polabí skýtá možnost setkat se s množstvím ohrožených rostlin a živočichů.NPR Hrabanovská černava, domov naší největší masožravky

Text a foto: Jakub Štěpán

Rezervace zaujímá přibližně 27,6 ha plochy severně od města, které je od ní odděleno intenzivně obhospodařovaným polem. Podobné zemědělské plochy obklopují Hrabanovskou černavu ze všech stran, proto díky eutrofizaci živinami je vstup do ní nejčastěji přes hustý pás kopřiv, pcháčů a dalších rostlin vázaných na dostatek minerálních živin. Za nimi se však otevírá silně zamokřené království rákosu s jezírky, vodními příkopy a vzácnými druhy rostlin a živočichů. Vstup je jako do všech národních přírodních rezervací omezen pouze na značené cesty, které v případě Hrabanovské černavy chybí. Okolo však vede polní cesta, po níž se dá k okrajům rezervace pohodlně dostat a mnoho zajímavého vidět. Vstup do jádra Hrabanovské černavy je jinak poměrně náročný, a to díky silnému zamokření, vysokému rákosu a všudypřítomnému bodavému a krevsajícímu hmyzu, jako jsou komáři a ovádi.

NPR Hrabanovská černava je slatinným komplexem s jezírky i hustými porosty rákosu

« Návrat zpět »