Naše příroda, ročník 2013, číslo 6

Českou tabuli si asi každý představí jako nedozírnou rovinu či pahorkatinu v severní polovině Čech kolem řeky Labe. Z této zdánlivě nezajímavé roviny však vyrůstají osamocené mohutné kopce, za jejichž tvary a relativní výšky by se nemuselo stydět žádné pohoří. Některé – například Bezděz nebo Trosky – jsou všeobecně známé, na ostatní se moc často nechodí.K vrcholům České tabule

Text a foto: Martin Janoška

Nejmohutnější kopce České tabule se soustřeďují v Ralské pahorkatině na severu Čech, která tvoří jižní předpolí Českému středohoří, Lužickým horám a Ještědskému hřbetu. Tyto překrásné a majestátní vrchy mají mnoho společného. Vystupují osamoceně jako krajinné majáky a své okolí převyšují až o 400 m. Většinou jsou to erozí obnažená třetihorní sopečná tělesa, která utuhla pod povrchem v souvrství svrchnokřídových pískovců a jílovců. Jejich spodní část bývá většinou pískovcová, vrcholek čedičový nebo znělcový. Téměř každý z kopců je výjimečnou přírodní lokalitou a vyznačuje se bohatou přítomností vzácných druhů flóry a fauny. Mnohé byly vyhlášeny za státem chráněná území. Z každého se otevírají fantastické výhledy, mnohdy připomínající pohledy z letadla.

Ralsko (696 m) – nejvyšší kopec České tabule

« Návrat zpět »