Naše příroda, ročník 2013, číslo 6

Na stránkách Naší přírody se můžete pravidelně setkávat s články o zajímavých lokalitách, které byly podpořeny v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Ten je svým rozsahem a dlouhodobostí opravdu jedinečný, vždyť už se díky němu podařilo veřejnosti zpřístupnit více než 60 lokalit v celé České republice. O tom, co všechno program obnáší, jak vznikl a jaká je jeho další budoucnost, jsme si popovídali s paní Zuzanou Kučerovou, která má program NET4GAS Blíž přírodě na starost.NET4GAS Blíž přírodě: Podpora projektů pokračuje!

Jak byste našim čtenářům v krátkosti představila program Blíž přírodě a co je jeho hlavním cílem?

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na budoucí generace. Podnikání NET4GAS s otázkou ochrany přírody velmi úzce souvisí. Při stavbě i provozu našich plynárenských zařízení musíme dbát na přísné ekologické normy. A na přírodu myslíme i nad rámec těchto zákonných opatření. Z tohoto principu vychází naše dlouhodobá strategie firemního dárcovství a sponzoringu realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.

Otázky nám ochotně zodpověděla paní Zuzana Kučerová, která má celý program NET4GAS Blíž přírodě na starost

« Návrat zpět »