Naše příroda, ročník 2014, číslo 5

O tom, že dochází ke změně klimatu, asi pochybuje málokdo. S tím souvisí i změny rozšíření organismů. To se samozřejmě týká Čech o to víc, že se nachází uprostřed kontinentu. Někteří velcí živočichové mají s přesunem potíže, neboť jsme pro ně vytvořili překážky například v podobě oplocených dálnic. Jiní živočichové překážky nepociťují. Mezi takové živočichy patří většina bezobratlých. Tedy většinou drobnějších živočichů, kteří svůj přesun často realizující pomocí vzduchu. K takovým živočichům patří i pavouci. Přestože prakticky všichni pavouci jsou jedovatí, jen málokterý dokáže poškodit lidskou pokožku natolik, tak aby jed pronikl do organismu.Silně jedovatý pavouk kolonizoval Čechy

Text a foto: Martin Kohoutek


Toto však již neplatí o novém druhu pavouka, který začal kolonizovat území Čech, zápřednici jedovatou (Cheiracanthium unctorium). Vzhledem k nenápadnému způsobu života unikla první fáze jejího průniku na území Čech pozornosti veřejnosti. Jedná se o pavouka s délkou těla až 1,5 cm. Hlavohruď u samců je nápadně červená, u samic světlejší až hnědá. Samci i samice mají mohutné červené chelicery, na konci zakončené černými bodci. Samci mají i nápadnější zadeček, který je žlutý s tmavším proužkem uprostřed. U samic je zadeček světle hnědý s tmavším proužkem do jeho půlky. Žije poměrně skrytým způsobem života s převažující noční aktivitou. Obývá otevřená stanoviště, porostlá nápadnou trávou třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Zde si samička vytváří svá hnízda, kdy pavučinou spojuje několik vrcholků trav k sobě. V zámotku si samice buduje od srpna kokon s vajíčky. V tomto období je nejagresivnější. Pokud byste kokon v tomto období chtěli roztrhnout, pravděpodobně narazíte na zuřivě se bránící samici. Kousnutí je bolestivé a dochází k silným otokům postiženého místa. Někdy se objevují nepříjemné pocity úzkosti a zvýšená teplota.


Hlavohruď u samců je nápadně červená, u samic o něco světlejší až hnědá. Foto Nikol Prošková

« Návrat zpět »