Naše příroda, ročník 2015, číslo 1

Možná to mnohé překvapí, ale v našich vodách skutečně žije blízký příbuzný tresek, mník jednovousý (Lota lota). Není tomu tak dávno, co byl tento druh řazen do čeledi ryb treskovitých (Gadidae), ichtyologové ale pak rozhodli, že se od nich přece jenom trochu liší a vytvořili pro něj a pár jeho příbuzných samostatnou čeleď mníkovití (Lotidae).Tajemná treska z našich vod

Text a foto: Jozef Májsky


Nezaměnitelným znakem mníků je nepárový vous na bradě široké, shora zploštělé hlavy, který známe i u mnoha druhů tresek. U předních nozder nalezneme krátké výrůstky, které při troše fantazie můžeme nazvat rovněž vousky. Podlouhlé válcovité tělo zužující se směrem k ocasu je na omak měkké a hladké. Mají to na svědomí hluboko v kůži ponořené jednoduše stavěné okrouhlé šupiny bez paprsčitého rýhování, které se nepřekrývají, a také ploutve bez tvrdých paprsků. Na hřbetě má mník dvě ploutve, první je podstatně kratší, druhá delší začíná téměř oproti začátku řitní ploutve. Obě končí až u okrouhlé ocasní ploutve, s kterou nejsou spojeny. Téměř souvislý ploutevní lem a velice ohebné tělo umožňují rybě plavat hadovitými pohyby nejenom dopředu, ale i pozpátku. Protože mník, tresky i některé další mořské druhy ryb mají břišní ploutve umístěny pod nebo až před prsními ploutvemi, patří do řádu ryb hrdloploutvých (Gadiformes).


Mník jednovousý u nás žije ve všech rybích pásmech, nejvíce mu vyhovují prokysličené vody řek parmového pásma

« Návrat zpět »