Naše příroda, ročník 2016, číslo 6

Obnažené skalní stěny, lomová jezírka, písčiny – prostředí kamenolomů a pískoven láká mnoho druhů rostlin i živočichů, včetně těch vzácných a chráněných. Živinově chudé a obnažené substráty a pomalý nástup vegetace poskytují prostředí citlivým druhům, které jinde nemají šanci. Lomy a pískovny se stávají centry biodiverzity a po ukončení těžby představují v dnešní intenzivně využívané krajině vzácné oázy klidu. Není žádnou výjimkou, že je místo bývalé těžby vyhlášeno maloplošně chráněným územím. Podmínkou pro zachování a rozvoj přírodovědného potenciálu těchto míst je vhodně naplánovaná a provedená rekultivace. Ukázkovým příkladem je zatopený lom Mašovice na Znojemsku.Text: Kamila Botková


Přírodní památku Mašovický lom najdeme na jižní Moravě v blízkosti Znojma. Byla vyhlášena v roce 2005 a rozkládá se na ploše 9,4 ha. Jedná se o bývalý kamenolom, ve kterém byla v roce 1999 ukončena těžba. Lokalita v těsném sousedství Národního parku Podyjí se jevila jako perspektivní pro rozšíření cenných rostlinných a živočišných druhů. Proto byl v roce 2001 zpracován nový plán likvidace kamenolomu, který nahradil původní záměr obvyklé technické rekultivace zalesněním a vytvořením zemědělské půdy. V letech 2001–2005 proběhla rekultivace těžebního prostoru. Zatopením těžební jámy vzniklo jezero s atraktivními skalními stěnami a navazující plochy byly ponechány spontánní obnově. Revitalizace kamenolomu byla předem diskutována se státní ochranou přírody na krajské úrovni, především se zástupci Správy národního parku Podyjí, a s představiteli obce. Díky této spolupráci vznikl V letech 2001–2005 proběhla rekultivace těžebního prostoru. Zatopením těžební jámy vzniklo jezero s atraktivními skalními stěnami a navazující plochy byly ponechány spontánní obnově. Revitalizace kamenolomu byla předem diskutována se státní ochranou přírody na krajské úrovni, především se zástupci Správy národního parku Podyjí, a s představiteli obce. Díky této spolupráci vznikl


PP Mašovický lom.
Foto Kamila Botková, archiv ČMŠ

« Návrat zpět »