Naše příroda, ročník 2017, číslo 1

Už několik let se na tomto místě setkáváme s projekty Blíž přírodě, tedy takovými, které se snaží zpřístupnit, přiblížit nějaké zajímavé přírodní lokality veřejnosti. Většinou jde o naučné stezky, nějaké pozorovatelny, chodníky a podobně. Někdy však není potřeba mnoho. Stačí upozornit, aby návštěvník kolem přírodního unikátu neprošel bez povšimnutí. Takový je i Kamenec, na který vás zveme dnes.Text a foto: Jan Moravec


Míst toho jména jsou po republice desítky. No, není divu, odvozeno je od kamenů a těch je všude plno. Ten „náš“ Kamenec leží na Rokycansku, v údolí Radnického potoka. A jméno Kamenec tu má trochu jiný význam, než jen kamenitý terén. Jsme totiž v kraji, kde se vyskytují kamenečné břidlice, starohorní usazeniny s vysokým obsahem síranů, ze kterých se v 18. a 19. století vyráběla kyselina sírová a další od ní odvozené chemikálie, zejména skalice. Břidlice se zpracovávala v takzvaných kamencových hutích a právě podle nich dostala vesnice, vzniklá při jedné z nich, jméno. Kamencová huť zde fungovala až do roku 1903 jako vůbec poslední v západních Čechách.


Na Kamenci

« Návrat zpět »