Naše příroda, ročník 2017, číslo 5

Rybníky jsou zajímavým přírodovědným fenoménem Čech. Protože už od středověku začaly nahrazovat zanikající mokřady, osídlily je typické druhy rostlin a živočichů. Jedním velice zajímavým rybníkem, který je řazen do Evropsky významných lokalit v rámci projektu Natura 2000, je rybník Černý Nadýmač na Přeloučsku.Text a foto: Martin Kohoutek


Černý Nadýmač přes svou rozlohu téměř 25 hektarů není ani zdaleka největším rybníkem Přeloučska. Zajímavé je ale jeho umístění uprostřed poměrně velkého lesního komplexu. Dalším faktorem způsobujícím jeho výjimečnost je jeho pravidelné letnění, což je vlastně velice pomalé napouštění v jarním období. Tyto faktory způsobily, že je Černý Nadýmač zajímavou lokalitou jak po stránce botanické, tak i zoologické. Nejzajímavější rostlinou vyskytující se zde právě v návaznosti na letnění je puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), což je drobná lipnicovitá rostlina s velice krátkým vegetačním cyklem. Svůj název dostala od toho, že má pochvy listů silně nafouklé. Její velikost většinou nepřesahuje 8 centimetrů. Tato travička zde v době krátké vegetační sezóny není nikterak vzácná a tvoří rozsáhlé porosty na dně dočasně vypuštěného rybníka. V té době se zde objevují další zajímavé rostliny osídlující toto specifické prostředí. Za zmínku stojí myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), šťovík přímořský (Rumex maritimus), bahnička vejčitá (Eleocharis ovata) či konitrud lékařský (Gratiola officinalis). Po úplném napuštění rybníka se dominantní rostlinou na hladině stává rdesno obojživelné (Persicaria amphibia). Ani bezprostřední okolí rybníka není botanicky nezajímavé. Na podmáčených místech pod hrází tvoří bohaté porosty řeřišnice hořká (Cardamine amara) či kosatec žlutý (Iris pseudacorus). V okolních lesích je pak hojná lipnicovitá rostlina s nápadně dlouhými stébly bezkolenec rákosový (Molinia arundinacea).


Černý Nadýmač

« Návrat zpět »