Naše příroda, ročník 2019, číslo 1

Pro produkci potravy se využívá významná část rozlohy České republiky. Zemědělci proto musí počítat s mnoha živočichy, kteří ne a ne opustit jejich pole. Čas od času se vyskytne méně známý druh. Jedním z nich je sysel obecný (Spermophilus citellus), který se nalézá jen na několika lokalitách, často umístěných mezi intenzivně využívanými pozemky.Po druhé světové válce se sysel obecný běžně vyskytoval v naší kulturní krajině a byl označován jako úhlavní zemědělský škůdce. Přestože býval přemnožený, umělá hnojiva a pesticidy zajistily rapidní snížení jeho populace. Bez většího zájmu veřejnosti i odborníků syslové z většiny míst postupně vymizeli. Sysel je v současné době kriticky ohroženým druhem. Proto je žádoucí se zaměřit na vhodnou ochranu tohoto vzácného živočicha.


Sysel obecný patří do čeledi veverkovitých, avšak žije odlišným životem než jeho příbuzní. Sysel je především obyvatel stepních ekosystémů. Důležitým faktorem pro výskyt sysla je nízký travní porost, díky kterému má možnost vizuálně komunikovat s ostatními členy kolonie a odhalit případného predátora. Na nebezpečí sysli upozorňují hlasitým pískáním a následně se ukryjí do nejbližší nory. Nejraději si tyto zemní veverky pochutnávají na trávě či na zemědělských plodinách. Nepohrdnou ani bezobratlými živočichy, ze kterých získávají bílkoviny. Zimu sysel přečkává v hibernaci, nemusí si proto tvořit zásoby.


Ochranu sysla obecného je možné zajistit různými způsoby. Jedním z nich je cílené přizpůsobení osevního postupu v blízkosti lokality výskytu sysla, aby byly naplněny jeho základní potřeby. Dle mého pozorování se sysli často vydávají na cesty mimo svou soustavu nor do okolních ploch, kam putují za potravou. Jedná se i o větší vzdálenosti, kdy si hlavně hledají potravu nebo prozkoumávají okolí, a následně se sysli vrací na své území. Proto je vhodné se na tuto problematiku zaměřit a prověřit agrotechnické zásahy realizované v sousedství syslích kolonií. Především z důvodu, že téměř všechny lokality v České republice s výskytem sysla se nachází v blízkosti obhospodařovaných kulturních porostů.


Sysli se po návštěvě pole přetahují o klásek

« Návrat zpět »