Naše příroda, ročník 2019, číslo 4

Volskou stezkou se po staletí nazývala trasa, kterou byl každoročně přeháněn dobytek z oblasti Krakovska na trhy v sídle mocnářství. Nelze si ji představit jako nějakou cestu nebo silnici. Šlo o poměrně široký koridor, kterým byl dobytek hnán. Koridor byl doplněn místy k napájení skotu, k přespání honáků… Právě v Poohří se v terénu zachovalo mnoho pozůstatků této historické trasy a její infrastruktury. Staré úvozy, napajedla, zbytky pastevního lesa. Paměť krajiny, a zároveň zajímavé kousky přírody. Volná stezka - celý článek

« Návrat zpět »