Naše příroda, ročník 2019, číslo 6

Ptáci člověka odpradávna fascinovali tím, že se mohou kdykoliv odrazit od země, vzlétnout do výšin a vzdušnou čarou se přemísťovat na obrovské vzdálenosti. A tak se ptačí křídla stala symbolem svobody a nezávislosti. Se zatajeným dechem všichni každoročně sledujeme masivní sezónní přesuny opeřenců, mířících do zimovišť a na hnízdiště. Zkrátka podzim i jaro jsou obdobím neklidu a očekávání. Ptačí migrace je famózním přírodním úkazem, který v nás vzbuzuje obdiv, obrovský respekt a neutuchající zvědavost. Smutné je, že v důsledku negativního působení člověka na přírodu musejí mnozí ptáci své migrační strategie měnit a neúměrně riskovat. Někteří dokonce neodlétají vůbec.(Ne)spoutaný ptačí let


Sezónní přesuny ptáků u lidí odjakživa evokovaly záplavu otázek a zvědavosti. Velmi dlouho jsme si totiž vůbec nedovedli vysvětlit, proč davy některých opeřenců z různých míst světa pravidelně mizí, zatímco jiné se sem vracejí. Díky moderním vědeckým metodám byla podstata ptačí migrace nakonec přece jen odhalena, nicméně mnohá tajemství s ní spojená nám zůstávají nadále utajena.


Bezpochyby je to vůle matky přírody. Člověk totiž svým vědomým i nevědomým chováním dokáže nespoutaným ptákům křídla bohužel přistřihnout, čímž překračuje vymezené hranice. A to mu zjevně nepřísluší. V ekosystému planety Země jsme si totiž všichni rovni svým právem na život i svobodné fungování a máme povinnost se vzájemně respektovat. To jenom člověk se nadřazuje nad jiné živé organismy a troufá si svévolně nakládat s jejich životy. Ale matka příroda je spravedlivá a své děti, tedy i lidské pokolení, si na uzdě udrží.


Každý podzim a jaro přináší pozoruhodnou podívanou. Tisíce stěhovavých opeřenců se totiž přesouvají vzdušným prostorem. Letos o prvním říjnovém víkendu je v rámci Evropského Festivalu ptactva sledovalo bezmála 30 000 nadšenců. A navzdory nepřízni počasí bylo na českém nebi k vidění přes 2 300 hus velkých, téměř 3 000 špačků a více než 15 000 holubů hřivnáčů, kteří tak špačky sesadili z loňského stupínku vítězů

« Návrat zpět »