Naše příroda, ročník 2019, číslo 6

Krkonošská tundra bývá nejvíce skloňována v souvislosti se vzácnou květenou. Svou pravou nehostinnou a mrazivou tvář však získává především v zimě, kdy ji aspoň na jednu třetinu roku pokryje až dvoumetrový sněhový příkrov. Do bílých zasněžených plání, které jako jediné v Česku připomínají skutečné polární oblasti, vede překrásná cesta krkonošskou rozsochou z Černé hory.Geomorfologické členění rozlišuje v Krkonoších dva podcelky: Krkonošské hřbety a Krkonošské rozsochy. Prvně jmenovaná část se v podstatě shoduje s typem krajiny, který přírodovědci označují jako tundru a je zahrnuta do I. zóny národního parku. Typické jsou rozsáhlé náhorní pláně (odborně zarovnané povrchy) nad horní hranicí lesa a strmé okrajové srázy s lavinovými svahy modelované místy ledovcem. Z této nejatraktivnější části Krkonoš vybíhají Krkonošské rozsochy, což jsou hřebeny severojižní orientace s nižšími nadmořskými výškami. Jsou porostlé většinou smrkovými monokulturami a v minulosti byly hustě osídlené a hospodářsky intenzivně využívané.


Tichá Černohorská rašelina


Mohutná a rozložitá Černá hora vysoká bezmála 1 300 m je bezkonkurenčně nejvyšším, k jihu vystrčeným masivem Krkonoš. A proto je zároveň ideálním nástupním místem pro zimní putování nejvyššími českými horami, jejichž bílé, zasněžené vrcholky v čele s majestátní Sněžkou udávají po celou dobu směr pochodu. Hezký výhled z Černé hory zajišťuje rozhledna na předposledním sloupu staré lanovky, strefit se do její otevírací doby však nebývá jednoduché.


Nová kabinová lanovka z Janských Lázní zvaná Černohorský Express zajišťuje za 200 Kč (sezóna 2018/19) rychlé, pohodlné a cenově přijatelné zdolání 600 výškových metrů. V zimě asi není co řešit. Nahoře pak stačí už jen připnout běžky, sněžnice anebo vyrazit bez ničeho jenom pěšky. Hlavní hřebenová trasa bývá až po skiareál Zahrádky nad Pecí pod Sněžkou pravidelně udržovaná rolbou.


Za příznivého počasí je dobré všimnout si odbočky k Černohorskému rašeliništi, která se nachází na lesním rozcestí Václavák. K vyhlídkové věži na okraji rašeliniště to není daleko a obvykle tam směřují stopy běžek nebo sněžnic. Na pláni rašeliniště všechno spí pod příkrovem sněhu, kouzelnější a tišší místo snad v celých Krkonoších v zimě není!

Černohorská rozsocha s Černou horou, Zahrádkami a Liščí horou

« Návrat zpět »